Landsbyliv

Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge

LandsByLiv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være «et vindu til verden». Det skal berike miljø, kommunikasjon og livskvalitet. Redaksjonsgruppe: Rigmor Skålholt (faglig redaktør), Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth (ansvarlig). De holdninger og synspunkter som er trykket i artikler i LandsByLiv er uttrykk for forfatternes egne tanker og holdninger og ikke nødvendigvis redaksjonens synspunkter.

Tidsskriftet LandsByLiv eies av Sosialterapeutisk Forbund

Kontakt og ansvarlig: Sissel Jenseth, sisseldialogosno 
Adresse: Dialogos, Oscars gt 10, 0352 Oslo
Telefon: 975 63 875
ISSN: 1504-0720

Abonnement

Et årsbonnement koster kr. 350,- og kan bestilles her: landsbylivcamphillno

Distribusjon: Landsbyliv, Solborgveien 21, 3520 Jevnaker

Last ned Landsbyliv

Last ned tidligere utgaver av Landsbyliv som PDF-fil ved å klikke på bildene under.