Søknad – Bo i en landsby

Bli landsbyboer

Camphillandsbyene mottar mennesker med psykisk utviklingshemming og andre voksne med særlige omsorgsbehov. En søknad om plass rettes til den aktuelle landsbyen. Beboere til Camphillandsbyene tas kun inn på bakgrunn av kommunale søknader.

Det er vanlig at søkeren inviteres til en personlig samtale og et besøk i landsbyen. Dersom interessen fortsatt er til stede, vil det tilbys et prøveopphold i noen uker.

 

Bli medarbeider

Dersom du ønsker å være medarbeider i en av landsbyene for kortere eller lengre tid, ta direkte kontakt med det aktuelle stedet. Camphillandsbyene tar også imot unge mennesker som ønsker et praksisopphold før eller under studietiden.