Folks verdi

Det vi kan se er at disse landsbyene, har sysselsatt over 200 mennesker i år. Det er valuta for pengene! Dette hadde ikke vært mulig om det ble stil samme krav til landsbyene som til et sykehjem eller om det ikke var mulig å jobbe frivillig for stiftelsen i bytte mot erfaring innen sosialt arbeide, kultur og håndverk.

Her kan Torild fra Sandefjord møte Georgij fra Armenia, her kan Bernt lære Svein å spille fløyte, her kan Nina vise Jonathan hvordan en renner en vevstol. Her kan Hege sette opp Shakespeare med en ivrig teatertrupp, her kan Frank fortelle om Gandhi, her kan Hilde lære å melke, her kan Geir lære seg å bake.