Folk i arbeid

Hver landsby har sin rytme, i denne rytmen inngår frokosttider, arbeidstider, møte-, kurs- og kultur-tider og kveldsaktiviteter. Arbeidet foregår i stor grad utenom kollektivet.

Det eneste som skjer i et hus under arbeidstiden er matlaging. Arbeidsplassene og verkstedene er stort sett egne bygninger med egne sosiale konstellasjoner. Disse arbeidsplassene er i tillegg til verksteder som bakeri eller veveri ofte knyttet til beliggenheten og gården (Skogdrift, fjøs og gartneri.)

Landsbyene våre kan tilby en variert arbeidsuke, satt sammen etter interesse og ferdigheter. Både beboere og medarbeidere har muligheter til å lære seg håndverk og tradisjoner i varierte yrkesgrupper.