Sameksistens

Camphill Landsbystiftelse består i dag av 6 steder. På disse stedene bor det 130 landsbyboere, 50 praktikanter og 98 medarbeidere. I tillegg har vi 60 eksternt ansatte som hovedsakelig jobber som verkstedsledere, regnskapsansvarlige, administratorer og i noen tilfeller hjelpere for de beboerne som har ekstra behov for bistand.

Folk med verdi, i hus og arbeid

Folk i hus – Landsbyboerne bor i stor grad i kollektiv med medarbeidere (med og uten familie) og andre landsbyboere. Les mer

Folk i arbeid – Hver landsby har sin rytme, i denne rytmen inngår frokosttider, arbeidstider, møte-, kurs- og kultur-tider og kveldsaktiviteter. Arbeidet foregår i stor grad utenom kollektivet. Les mer

Folk som skaper – Landsbystiftelsen har i alle år vært opptatt av kvalitet. Maten har siden oppstart vært dyrket etter økologiske prinsipper. Kulturtilbudet har vært fylt med klassisk musikk, kor og teater. Les mer

Folks verdi – Det vi kan se er at disse landsbyene, har sysselsatt over 200 mennesker i år. Det er valuta for pengene! Les mer

Folk i båser? – For å kunne overleve trenger landsbyene rom. Dette innebærer å bli sett på som moderne bokollektiv og ikke en institusjon. Les mer