< 24. mars 2017: Arbeidets betydning for et verdig liv
23.01.2017 12:09

Ledige stillinger på Camphill Solborg, Jevnaker

Til våre familiehus søker vi etter Husansvarlige, fulltids medarbeidere som kan ta ansvar for tre til fem mennesker med spesielle behov, og for husholdningen. Søknadsfrist: 15.03.2017. Tiltredelse etter avtale

Stillingen som husansvarlig innebærer å være teamleder for husets medarbeidere. Medarbeidernes jobb er å legge til rette for en god og inkluderende stemning i familiehusene, som er både medarbeidernes og landsbyboernes hjem.  Vi trenger noen som har disse egenskapene:
  • langsiktig perspektiv i livet
  • strukturert
  • fleksibel
  • engasjert
  • relasjonsbyggende
  • en god lytter, samtidig klar og tydelig
  • selvstendig
  • førerkort er påkrevet
Kjenner du deg igjen i dette kan Camphill Landsbystiftelse Solborg tilby spennende, varierte og givende oppgaver.
Både par og enslige kan søke på stillingene.

Camphill Solborg er et leve-og arbeidsfellesskap for voksne mennesker med spesielle behov, og for medarbeidere fra hele verden. Omtrent femti mennesker tilhører Solborgfellesskapet.
Solborg landsby er en del av Camphill Landsbystiftelse, krunnlagt av Karl Kønig i 1941, inspirert av Rudolf Steiners antroposofi.
Landbruket på Solborg er drevet etter biodynamiske prinsipper.
I landsbyen streber i vi etter å skale en helhetlig arbeids- og bosituasjon for alle, basert på gjensidig respektuavhengig av kultur, religion, etnisitet, kjønn eller funksjonsnnivå.
Til forskjel fra de fleste andre virksomheter velger vi å skille arbeid fra lønn. Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine gruunnleggende behov som kost, losji, transport og lommepenger.
Det følger tjenestebolig med stillingen som husansvarlig.
Andre individuelle økonomiske behov kan også søkes dekket.
Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen og om Solborg  finnes på våre hjemmesider.
Søknad med CV sendes pr. mail til mail:  solborg@camphill.no
eller post til
Solborg Camphill / medarbeidergruppen v/ Lise Anett Molberg Flaten
Solborgveien 21., 3520 Jevnaker
Tlf. 32132480