Camphill-landsbyene i Norge

Landsbystiftelsens sekretariat

Camphill landsbystiftelse,
Malvikvegen 1333
7550 Hommelvik

Telefon: 73 97 84 60 (kl. 9 - 15 man. - tor.)
Faks: 73 97 84 61
E-post: sekretariat@camphill.no 

Hanna Schmeding, koordinator, hanna.schmeding@camphill.no, mob. 909 47 871

Jørund Meder, økonomi-og administrasjonsrådgiver, joerund.meder@camphill.no, mob. 977 13 666

Hege Horn, sosionom, hege.horn@camphill.no

Hilde Skogø, sekretær

Vidaråsen

Vidaråsen er den eldste og største av landsbyene i Norge og ligger ved Andebu i Vestfold. Idag bor det omkring 150 mennesker her. Landsbyen ligger fredelig til i et kupert landskap omkranset av skoger og jordbruksarealer. Vidaråsen driver foruten gården; bakeri, ysteri, snekkerverksted, dukkeverksted, veveri, pottemakerverksted, urteverksted, butikk og en liten betongvarefabrikk. Her finnes et kapell og en stor sal hvor det holdes konserter, teaterforestillinger, foredrag og allmøter. Vidaråsen har også et terapihus for mennesker som trenger ekstra pleie.

Henvendelse: Vidaråsen Landsby, Landsbyveien 34, 3158 Andebu
Telefon: 33 44 41 00 (kl. 9–12, man.-fre.)
Faks: 33 44 40 01
E-post: officevidaraasenno

Solborg

Ved Jevnaker ligger Solborg. Her bor det omtrent 50 mennesker. Fra Solborg er det vakkert utsyn mot Norefjell mangfoldige mil vestover. Bak landsbyen begynner skogen som grenser til Oslomarka. Foruten gård og gartneri har landsbyen et snekkerverksted, veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Henvendelse: Solborg, Solborgveien 21, 3520 Jevnaker 
Telefon: 32 13 24 80 (kl. 9-12, man.-fre.)
Faks: 32 13 20 20
E-post: solborgcamphillno

Hogganvik

Hogganvik ligger i et typisk Vestlands-landskap ved Vindafjorden i Ryfylke. Landsbyen har utsikt mot fjorder og fjell. Gården, gartneri og skogsdriften gir arbeid til de fleste. Her er også et ysteri og et lite snekkerverksted. 45-50 mennesker bor og jobber i Hogganvik 

Henvendelse: Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Telefon: 52 76 01 11 (kl. 9–12, man.–fre.)
Faks: 52 76 04 08, 
E-post: hogganvikcamphillno 

Jøssåsen

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Landsbyen ligger et stykke inn i skogen ved Jøssåstjernet. Her bor omtrent 50 mennesker. I tillegg kommer det på dagtid ca. 7-8 personer fra lokalmiljøet som tar del i arbeidet. Foruten gårdsdriften har landsbyen et veveri, et bokbinderi og en gruppe som arbeider med vedhugst.

Henvendelse: Jøssåsen Landsby, 7550 Hommelvik
Telefon: 73 97 12 22
Faks: 73 97 11 40 
E-post: officejossasenno 
E-post (søknader): applicationjossasenno

Vallersund gård

Vallersund Gård er en liten Camphill-landsby som ligger ytterst på Trøndelagskysten. Det er en landsby utenom det vanlige som gir omsorg til forskjellige mennesker med spesielle behov og her holder Framskolen til, et folkehøyskolelignende tilbud for unge utviklingshemmede.

Henvendelse: Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Telefon: 72 52 70 80 (kl. 9–12, man.–fre.)
Faks: 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaardcamphillno

Camphill Rotvoll

Camphill Rotvoll ligger landlig til, ned mot fjorden, ikke langt fra Trondheim by.
Vi holder til i et vanlig boligområde og er omlag 25 mennesker fordelt på 3 bolighus med plass til 10 voksne som trenger hjelp i dagliglivet. På Rotvoll har vi et stort gartneri med grønnsak- og urtedyrking både på friland og i drivhus og vi holder noen få sauer sammen med Steinerskolen på Rotvoll. Vi har også flere verksteder: et flott veveri, safteri, bakeri og en liten landhandel. Camphill Rotvoll tilbyr tilrettelagt arbeid også til folk som ikke bor på stedet, men vil ha et tilbud på dagtid. 

Henvendelse: Camphill Rotvoll, Rotvoll allé 1, 7053 Ranheim
Telefon: 73 82 68 50 (kl. 9-12, man.-fre.)
Faks: 73 82 68 51
E-post: velkommencamphill-rotvollno