Velkommen til Landsbystiftelsen i Norges hjemmesider

Camphill Landsbystiftelse består i dag av 6 steder. På disse stedene bor det 130 landsbyboere, 50 praktikanter og 98 medarbeidere. I tillegg har vi 60 eksternt ansatte som hovedsakelig jobber som verkstedsledere, regnskapsansvarlige, administratorer og i noen tilfeller hjelpere for de beboerne som har ekstra behov for bistand. Les mer om Camphill

Solborg søker medarbeidere og gårdbruker

Medarbeidere søkes (Søknadsfrist: 31. mars 2016)
For to av våre familiehus søker vi etter medarbeidere som kan ta ansvar for 3-5 beboere med spesielle behov og for husholdningen. Les mer

Gårdbruker søkes (Søknadsfrist: 31. mars 2016)
For å kunne videreutvikle gården søker vi etter en medarbeider i en full stilling som kan dele ansvaret for gården sammen med vår bonde. Les mer

18.01.2016

Velkommen til Ungdomskonferanse:

Invitasjonen går til unge voksne mellom 16 og 30 år, fra hele det helspedagogiske og...

17.12.2015

Julespill på Vallersund

For andre året på rad setter Vallersund gård opp utdrag fra et klassisk julespill fra Oberhofer.

16.12.2015

Hogganvikosten i vinden!

Fin omtale av Hogganvikost på www.osteperler.no