Velkommen til Landsbystiftelsen i Norges hjemmesider

Camphill Landsbystiftelse består i dag av 6 steder. På disse stedene bor det 130 landsbyboere, 50 praktikanter og 98 medarbeidere. I tillegg har vi 60 eksternt ansatte som hovedsakelig jobber som verkstedsledere, regnskapsansvarlige, administratorer og i noen tilfeller hjelpere for de beboerne som har ekstra behov for bistand. Les mer om Camphill

26.03.2015

Påske på Solborg

Det nærmer seg påske

07.01.2015

Ungdomskonferanse

Det blir konferanse for unge mellom 16 og 30 år på Fokhol Gård 9 - 12 februar 2015.

16.12.2014

Landbruksmøte på Solborg

Landbruksgruppen på Solborg inviterer til et møte for bønder, gartnere, de som driver skogsarbeid...