Velkommen til Landsbystiftelsen i Norges hjemmesider

Camphill Landsbystiftelse består i dag av 6 steder. På disse stedene bor det 130 landsbyboere, 50 praktikanter og 98 medarbeidere. I tillegg har vi 60 eksternt ansatte som hovedsakelig jobber som verkstedsledere, regnskapsansvarlige, administratorer og i noen tilfeller hjelpere for de beboerne som har ekstra behov for bistand. Les mer om Camphill

Solborg: Medarbeidere søkes

For et av våre familiehus søker vi etter 2 medarbeidere som kan ta ansvar for 3-4 beboere med spesielle behov og for husholdningen. Les mer

16.11.2015

Julemarked Jøssåsen

Velkommen til årets julemarked på Jøssåsen!

24.09.2015

Pris til Hogganvik ost

Hogganvik Landsby vant 3 priser for ost

08.09.2015

Åpen gård på Solborg

Det blir åpen gård på Solborg den 3 oktober 2015 fra kl.11:00 - 16:00.