Søknad – Bo i en landsby

Bli landsbyboer

Camphillandsbyene mottar mennesker med psykisk utviklingshemming og andre voksne med særlige omsorgsbehov. En søknad om plass i rettes til den aktuelle landsbyen. Beboere til Camphillandsbyene tas kun inn på bakgrunn av kommunale søknader.

Det er vanlig at søkeren inviteres til en personlig samtale og et besøk i landsbyen. Dersom interessen fortsatt er til stede, vil det tilbys et prøveopphold i noen uker.

Bli medarbeider

Dersom du ønsker å være medarbeider i en av landsbyene for kortere eller lengre tid, ta direkte kontakt med det aktuelle stedet. Camphillandsbyene tar også imot unge mennesker som ønsker et praksisopphold før eller under studietiden.